Vores værdier

VÆRDIER

I arbejdet med børnenes læring tager Børnehuset Cassiopeia udgangspunkt i småbørnspædagogikkens traditionelle brede læringsbegreb. For os betyder det, at der altid i hverdagen, i samværet, i børns lege og i de pædagogiske aktiviteter – er mangfoldige læreprocesser tilstede – og at denne læring er forbundet med de fællesskaber som børnene indgår i.

Omsorg og tryghed

Vi skal sørge for at børnene har det godt og at de basale behov er dækket. Vi giver gerne kram, knus og trøster barnet, når der er brug for det. Dette er med til at skabe glade og trygge børn. Små børn har brug for rutiner/ traditioner og forudsigelighed for at føle sig trygge, derfor har vi fokus på gentagelser. Dette kan skabe grundlaget for præsentation og modtagelse af nye ting.

De større børn støtter, opmuntrer og motiverer vi til at udforske verden og lære nye ting ud fra deres egen formåen.

Vi vægter kontinuitet blandt de voksne, der er sammen med barnet. Nå nye børn starter i Cassiopeia eller når børnene rykker internt mellem husene jf. Cassiopeias funktions-opbygning, tilstræber vi, at det er de samme voksne barnet er sammen med i starten af barnets tid i institution. Dette skaber den basale tryghed for barnet til at udforske og udvikle sig.

Efter noget tid vil hele stuens personale varetage den daglige kontakt med såvel barnet som forældrene.

For at sikre barnets behov afholder Cassiopeias ansatte en opstartssamtale med helt nye forældre samt en overgangssamtale ved interne ryk, dette for at skabe indsigt i barnets almene tilstand, vaner og eventuelle udfordringer.

Empati

Vores udgangspunkt for det pædagogiske arbejde i Cassiopeia er at se virkeligheden ud fra barnets perspektiv, vi arbejder i øjenhøjde og ser barnet på dets niveau. Vi tilstræber ligeværdige oplever og er sammen med børnene. Vi forsøger at sætte os i barnets sted og sætte ord på børnenes følelser overfor de andre børn. F.eks. hvis et barn slår et andet barn, siger vi: ” prøv at se hun bliver ked af det når du slår”. Eller hvis et barn gerne vil indgå i en social relation, men har vanskeligt ved at blive optaget i fællesskabet, sætter vi ord på de følelser som barnets viser enten ved at barnet bliver ked af det, begynder at drille, trækker sig tilbage osv. Vi er opmærksomme på at børnene spejler sig i de voksne og forsøger at vise børnene hensigtsmæssige adfærdsmønstre og samspilskoder gennem egen ageren.

Engagement/Nærvær

Vi er til stede sammen med børnene både fysisk og mentalt. Når vi agerer sammen med børnene, skal det afspejle sig, at vi gerne vil det vi gør.

Vi vægter i vores arbejde med børnene, at være aktive medspillere. At være aktiv medspiller betyder ikke kun at deltage fysisk i alle aktiviteterne men også ved at være til stede og guide samt opmuntre børnene i legen. F.eks. ved at nikke anerkendende, have øjenkontakt eller verbalt. På denne måde anerkender vi børnenes leg vi er opmærksomme voksne og kan være på forkant med forskellige udfordringer som børnene møde gennem deres leg. Vi prioriterer bl.a. mindre grupper i aktiviteter for at skabe rum for fordybelse. 

Anerkendelse/respekt

Vi respekterer barnets egen mening og at de sommetider vil noget andet, end vi vil. Vi har forståelse for børnenes forskellighed og at de kan se tingene ud fra forskelligt perspektiv. Vi ved også, at vi som voksne ser børnene ud fra forskelligt perspektiv.

Vi forsøger altid at undgå at begrænse barnets initiativ og skælde ud over uhensigtsmæssig adfærd idet vores grundopfattelse er, at barnets adfærd er afspejlet i barnets livsvilkår og generelle udviklingsmønster.

Vores hensigt er altid at opstille alternative muligheder for børnene hvis de er på vej ud i en situation som vi via vores voksenperspektiv vurderer at barnet ikke kan håndterer, på denne måde oplever barnet sig ikke begrænset i sin udtryksform men anerkendt for sine følelser.

Vi anerkender børnenes følelser og prøver ikke at tillægge børnene vores egen følelse eller overtage barnets følelse.

Tillid

Vi har en grundlæggende tro på, at vi alle vil hinanden det bedste og at vi handler ud fra de forudsætninger, vi har hver især.

Derfor vil vi ikke bremse barnets handling, før den sker, vi har tillid til, at barnets hensigt er god og afventer derfor situationen.

Vi accepterer barnet og sætter krav efter dets formåen.

Vi har stort fokus på at børnene er trygge og derved opnår tillid til os. Samtidig vægter vi et godt forældresamarbejde, med stor grad af åbenhed og ærlighed. Forældrenes tillid til os er vigtig i forhold til samarbejdet med deres børn.

Selvværd

Vi støtter op om barnet i hverdagen, så det derigennem kan skabe troen på sig selv og det, at de er vigtige.

Vi arbejder med, at der ikke er vindere og tabere, alle har deres vinkel på sagen. Det ene barns oplevelse, er ikke bedre end det andet.

Vi accepterer børnene, ser forskellighederne og skaber plads til at de kan være sig selv.

Selvhjulpenhed

Vi vægter selvhjulpenhed højt gennem medbestemmelse og bakker op om børnenes selvstændighed.

Vi giver lov og tid til at kunne selv, dette skaber udvikling for barnet. Vi støtter op om og vejleder barnet på det niveau barnet er. På denne måde føler barnet sig som aktiv deltager i sit eget liv. Vi vægter samarbejde med forældrene om dette og opfordrer dem til at tage aktiv del i støtte op deres barns selvhjulpenhed. Vi opfordrer børn til at deltage i praktiske opgaver så som dække borde forberede mad tage tøj af og på, bære ud af bordet…

Medbestemmelse

Vi mener at børnene skal tage aktiv del i deres eget liv. På den måde kan barnet mærke at JEG betyder noget, JEG kan selv være med til at bestemme hvad jeg har lyst til. Dette skaber selvværd og selvtillid for barnet. I Cassiopeia afholdes der samlinger med børnene hvor børnene høres i forhold til de aktiviteter der skal ske. Børnene har derudover mulighed for at melde til fra forskellige aktiviteter