Fagligt fokus

Luk alle
Åbn alle

Vi skaber pædagogisk udvikling med I-pad og digitale medier.

Når vi ansatte anvender digitale medier i vores pædagogik, udvikler børnene kreativitet og skaber nye værdifulde muligheder i leg, læring og fællesskaber.
I Cassiopeia opfatter vi I-paden på lige fod med vores andre redskaber, aktiviteter mm. Hvidovre kommune har som en del af deres kvalitets løft, en vision om at IT skal blive en naturlig del af børnenes hverdag i institutionerne.
IPad med god samvittighed:
Det første trin er at beslutte sig for, at en I-pad er noget, vi kan bruge med god samvittighed. For nogle voksne, er I-paden et symbol på spil der ikke gør andet end at underholde vores børn. Men en I-pad er meget mere end det. Den er et genialt læringsredskab, som kan give børn god viden om mange ting, og som samtidig forbereder dem til at blive verdensborgere i en digital tidsalder.
At lære at navigere i menuer og bjælker, at trykke på knapper og få ting til at ske på en skærm – er alt sammen vigtige færdigheder for nutidens små børn, der jo skal bruge computere resten af livet.

Alle børn i Børnehuset Cassiopeia har krav på at indgå i fællesskabet. Dette sikrer vi bedst muligt ved hjælp af viden om egen praksis og daglige refleksioner. Vi arbejder med iagttagelser og praksisfortællinger som vi sparrer med hinanden til personalemøder mm.

Oplever vi et barn der ikke trives eller på anden måde " falder ud af fællesskabet" må vi ændre på vores praksis. Det er aldrig barnet den er gal med, men derimod de rammer vi tilbyder som ikke har formået at rumme alle børn. Vi ændrer gerne i vores praksis igennem iagttagelser og observationer. Der hvor vi ikke længere formår at ændre vores praksis, gør vi brug af vejlederteamet eller vi søger ekstern sparring fra PPR for på den måde at sikre optimale muligheder for det enkelte barn.

Vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde så børnene kan deltage på hver deres niveau – og med den nødvendige hjælp. De voksne skal være rummelige og sikre, at det pædagogiske arbejde tilrettelægges på en sådan måde, at fællesskabet kan rumme det enkelte barn eller gruppen.

Børn i udsatte positioner.
Der kan opstå situationer i et barns liv, hvor der er brug for ekstra omsorg eller særlig indsats. Det kan være børn der i en kort periode er mere sårbare fx grundet skilsmisse eller dødsfald i familien. Det kan også være børn med diagnoser, børn med sproglige, motoriske sociale følelsesmæssige eller andre udfordringer.
Når vi i Børnehuset Cassiopeia får kendskab til et barn i en udsat position, sikrer vi at alle voksne ved at dette barn har behov for særlig støtte og omsorg i en periode og at der bliver udarbejdet en handleplan, hvis der er behov for dette.
Det kan være en forældre der kommer og fortæller om f.eks. et dødsfald i familien. Vi er nu særlig opmærksomme på dette barn. Hvad har barnet brug for? Hvilken indsats skal vi sætte i værk? Børn reagerer forskelligt og det er derfor vigtigt at have øje for dette. Nogle børn bliver stille, triste og kede af det. Nogle børn bliver vrede og voldsomme. Nogle har brug for at snakke og blive forstået. Her er det vigtigt, at vi ser barnet. Her er det vigtigt, at vi ser barnet, tilbyder i en periode mindre børnegrupper som barnet trives i og derved øger tryghedsfornemmelsen hos det enkelte barn og derved opnår vi at barnet får den rette omsorg.

Sproglig udvikling
I Cassiopeia er vi meget optaget af at skabe så gode muligheder for børnene som overhovedet muligt. I forbindelse med at styrke børnenes sproglige udvikling er vores omdrejningspunktet ”at skabe et trygt læringsmiljø” gennem opdeling af børnene i mindre grupper hvor vi kan målrette den pædagogiske indsats.

En af vores metoder inden for sprogstimulering er Læseleg. Mary Fonden har udviklet dette sprogstimulerende værktøj, som vi benytter meget i Cassiopeia.
LæseLeg er et konkret pædagogisk redskab, der gør det let at arbejde med dialogisk læsning i vuggestuer og børnehaver. Gennem den dialogiske læsning og leg øges børnenes ordforråd, og deres kommunikative kompetencer styrkes. Samtidig får børnene appetit på ord og bøger, og de bliver bedre til at udtrykke sig med deres egne ord. På den måde øger LæseLeg børnenes trivsel og deres evne til at indgå i fællesskabet.