Præsentation

Huset vi bor i

Vi er et børnehus fordelt i to afsnit, Solen og Planeten. Vi ligger på hhv. Hvidovre Enghavevej nr. 17 og nr. 19.

Solen og Planeten har hver 2 vuggestuer samt 2 børnehaver. Hvert hus rummer ca. 80 børn hver.

En af de mange ting, vi er stolte af, er at vi har vores helt egen bus. Vi har uddannet nogle af vores personaler til buschauffører. De kører dagligt på ture med børnene med vores ”Naturpatruljer”. Nogle gange ender vi helt nede ved Møns klint, andre gange på Amager på deres store lækre naturcenter. Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvor vi tager hen. Når vi har de små børn med på tur, pakker vi soveposerne og tager eventuelt vores tipi-telt med, så børnene kan få deres lur i naturen.

Tilbud og aktiviteter

At have to afdelinger/ huse betyder også en masse variation i tilbud og aktiviteter til børnene. Vi har fx et børnekøkken i det ene hus, hvor børnene kan være med til at tilberede maden i huset. Vi har et stort bålsted på den ene legeplads hvor vi ofte laver mad over bål med en lille gruppe børn.

Vi benytter også dagligt vores mange ladcykler, laver mindfulness med vores børn og har førskole-grupper med dem, der snart skal gå i skole mm.

Hverdagen

I børnehuset Cassiopeia, arbejder vi med aktivitetsplaner / strukturplaner. Hver 3. måned udarbejder det pædagogiske personale en plan for deres arbejde de næste 3 måneder. Vi følger de 6 læreplanstemaer, og planlægger aktiviteter ud fra årstiden.

Årsagen til at vi arbejder med strukturplaner, er bl.a. for at sikre at give vores børn de bedste muligheder når de er i daginstitution. Det pædagogiske personale planlægger aktiviteter ud fra børnegrupperne, -børnenes alder, -deres interesser, -hvilke mål vi gerne vil opnå med børnegruppen, -ud fra lovgivningen i form af læreplanerne osv.

Vi deler børnene op i mindre grupper. Fx kan en medarbejder i børnehaven arbejde i et sprogforløb med 5 – 10 børn af gangen. Dette for at give plads og ro til fordybelse når vi arbejder med de forskellige børnegrupper, og også for at sikre inklusion, at alle børn er en del af fællesskabet lige meget hvilken aktivitet der er i gang.