Forældresamarbejde

Forældresamarbejde

 

Når I henter jeres barn om morgenen, og igen om eftermiddagen skal jeres barn tjekkes ind eller ud af forældreintra.

 

Igennem daglige billeder på forældreintra kan I følge med i dagens aktiviteter. De store børn kan selv fortælle om deres dag, men vi opfordrer forældre til de små børn om at få et par ord med på vejen når barnet hentes.

 

Forældremøder

 

I Cassiopeia holder vi 2 årlige forældremøder. Det ene møde ligger i maj måned hvor vi har valg til husråd og bestyrelsen.

 

I løbet af året vil forældre ligeledes blive inviteret til en forældresamtale, hvor de voksne på barnets stue bl.a. vil drøfte trivsel sammen med jer.

 

Introsamtaler

 

Der vil være en introsamtale når I begynder hos os. Denne foregår som udgangspunkt på stuen en af de første dage efter I er startet.

 

Derudover har vi en samtale når jeres barn rykker fra vuggestue til børnehave. Et overgangsmøde hvor I får mulighed for at have en snak med personalet på jeres barns nye børnehavestue.

 

I Hvidovre kommune arbejder vi med TOPI, et pædagogisk værktøj for at sikre at alle børn er i trivsel. Er vi bekymret for jeres barns trivsel eller udvikling vil vi indkalde jer til en samtale.

 

Forældre intranet

 

Alt skriftligt kommunikation foregår via vores forældreintra Tabulex. Her kan I læse om planlagte aktiviteter, læse beskeder fra jeres barn stue, se billeder fra dagens aktiviteter, få indbydelser til diverse møder, se menuplaner fra køkkenet mm. Vi hænger ikke sedler op i institutionen så vi har en forventning om at I holder jer orienteret via Tabulex.